>>Ważne wydarzenia w 2022<<

Informujemy, w dniu 09.09.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Program Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana umowa o przyznaniu pomocy
Nr 02261-6935-UM1513372/21 - Brukarstwo Usługowe „WALD-BRUK”
Waldemar Walczyk.

Tytuł operacji:
”Zakup wielofunkcyjnej miniładowarki wraz z narzędziami wymiennymi”

Celem operacji jest rozwój firmy na terenie LGD poprzez zakup sprzętu do sprawnego wykonywania usług oraz zwiększenie zatrudnienia.
Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie miejsc pracy dla dwóch osób w wymiarze - pełne etaty średniorocznie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez LGD – „Z Nami Warto”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie


unia
logo02
logo03
znamiwarto
programrozwoju

Zakupiony sprzęt: ładowarka AVANT 528


>>Ważne wydarzenia w 2018<<

Informujemy, że dnia 06.02.2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wydał pozytywną decyzję na operację „zakup koparko-ładowarki” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla: WALD-BRUK Walczyk s.c. z siedzibą w Żółkowie 30C, poczta 63-210 Żerków.

Dnia 09.02.2018r. wspólnicy spółki cywilnej WALD-BRUK Walczyk- Tomasz Walczyk i Waldemar Walczyk podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o przyznaniu pomocy na operację „zakup koparko-ładowarki” o nr 00661-6935-UM1511071/17.


Informujemy, że w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakupiliśmy koparko-ładowarkę CAT 432 F2 - projekt współfinansowany z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)